Resultaten Enquete IJzendijke

De dorpraad IJzendijke heeft een enquête gehouden om te weten te komen welke actualiteiten er in IJzendijke spelen. Met de resultaten hopen wij beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van de bewoners.

Allereerst willen we vanuit de Dorpsraad iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld. Hiermee heeft de Dorpsraad betrouwbare en waardevolle informatie over IJzendijke gekregen. Maar liefst 216 enquêtes zijn ingevuld.

Als we kijken naar het zeer lage aantal mensen dat de moeite heeft genomen om de vraag “Overige opmerkingen” in te vullen, dan kunnen we concluderen, dat de Dorpsraad erin is geslaagd om de juiste vragen in de enquête op te nemen. Dat de vragen aansloegen bleek ook uit het aantal mensen dat een toelichting heeft gegeven op diverse vragen. Dat aantal was opmerkelijk groot. Zo hebben 142 mensen de moeite genomen om een toelichting te geven op de vraag: Waar het onderhoud van de straten verbeterd kan worden. Ook hebben 99 mensen een toelichting gegeven op de vraag over de voorzieningen van het jeugdgebouw.

Heeft deze enquête daarmee betrouwbare informatie opgeleverd?

De enquête is ingevuld door 216 mensen. De regels voor de betrouwbaarheid van een enquête zeggen het volgende:
Indien op een populatie van 1000 de enquête ingevuld wordt door 215, is de betrouwbaarheid 90%.
In dit geval is de enquête ingevuld door 216 huishoudens op een totaal van ongeveer 900.
Wij mogen dus concluderen dat de enquête een getrouw beeld geeft van de mening van de bewoners van IJzendijke.

Uitkomsten:

Uit de enquête komen een aantal zaken naar voren:

In het algemeen zijn er 3 punten die eruit springen.

  1. Onderhoud van de straten
  2. Het gemis van een jeugdgebouw/MFC
  3. Onvoldoende activiteiten voor de jongeren van 12 tot 18 jaar

Als we kijken naar de voorzieningen die ondernemers nodig hebben, dan komen daar twee zaken uit:

  1. Meer parkeergelegenheid
  2. Betere digitale bereikbaarheid.

De Dorpsraad zal deze punten met de Gemeente Sluis bespreken en dit ook als de belangrijkste aandachtspunten voor de komende tijd opnemen.

Downloads:

Projecten Dorpsraad IJzendijke Overzicht