Resultaten Enquete IJzendijke

De dorpraad IJzendijke heeft een enquête gehouden om te weten te komen welke actualiteiten er in IJzendijke spelen. Met de resultaten hopen wij beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van de bewoners.

Lees meer

Fontein

De fontein is vernieuwd. Na gesprekken met omwonenden bleek dat de fontein wel erg veel geluid veroorzaakte.

Aangezien de fontein aan groot onderhoud toe was, is gelijk gekeken of de fontein behouden kon blijven, maar met een lager geluidsniveau.

Dat is gelukt. De fontein ligt weer in de veste.

Skatebaan

Op 13 februari is de skatebaan feestelijk geopend.

De skatebaan wordt veel gebruikt en we zijn iedereen die heeft meegeholpen aan de skatebaan erg dankbaar voor hun inzet.

Met name Hans Corijn, die vanuit de dorpsraad dit project heeft aangestuurd.

Nieuwe website

We heten u van harte welkom op onze nieuwe website van de dorpsraad IJzendijke.

De dorpsraad IJzendijke heeft het plan opgevat om één overkoepelende website te maken voor alle dorpsraden in de gemeente Sluis.

Lees meer